Didžioji sėkmė ir turtas

Didžioji sėkmė ir visuomenės vertinimas

Kad ir kaip žiūrėtume į pasaulį, formulė sėkmė + turtas = laimė visiems atrodo teisinga. Žinoma, didžioji sėkmė vieniems žmonėms reiškia mylimas darbas, kitiems – kilimas karjeros laiptais, dar tretiems sėkmė yra gyvenimo partnerio atradimas. Taip pat įvairiai suprantama ir sąvoka turtas. Vieniems turtas yra didelė šeima, antriems – didelė sąskaita banke, tretiems – solidi alga. Šių sąvokų supratimas priklauso ne tik nuo atskiro invidivido, bet ir nuo visuomenės, kultūros. Pvz., turtas lietuviui yra auksas ir namai
italui – šeima ir namai, amerikiečiui turtas neatsiejamas nuo didelio atlyginimo. Kaip matome, didžioji sėkmė jums nebūtinai reiškia tą patį, ką jūsų kaimynui, bet tai sąveikauja. Jums galbūt didelė laimės dalis yra didelė šeima ir darbas, kuriame galite save realizuoti. Bet gali būti, kad jūsų kultūroje 5 vaikai žmonėms atrodys neatsakingai per daug, o darbas kur kas geresnis ne tas, kuriame dirbate dėl pašaukimo, bet tas, kuriame mokami didesni pinigai. Ir atvirkščiai – jei gyvensite Rytų šalyse, jokia karjera ar uždirbamas pinigų kiekis žmonių akyse neišaukštins jūsų taip, kaip trys vaikai.